புதன், 23 நவம்பர், 2011

நாடுகளும் அதன் கொடிகளும் - D & E வரிசை


டென்மார்க்


டிஜிபௌதி
டொமனிகா
டுமினிசியா
ஈக்குவடார்
எகிப்து
எல் சிலிவேட்டர்
ஈக்குவெட்டிரியல் கினியா
எரித்திரியா
ஈஸ்டோனியா
எத்தியோப்பியா
D & E வரிசை முற்றும்.


டென்மார்க்


டிஜிபௌதி
டொமனிகா
டுமினிசியா
ஈக்குவடார்
எகிப்து
எல் சிலிவேட்டர்
ஈக்குவெட்டிரியல் கினியா
எரித்திரியா
ஈஸ்டோனியா
எத்தியோப்பியா
D & E வரிசை முற்றும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...