ஞாயிறு, 19 ஜூன், 2011

எச்சரிக்கை!!! - இதைப் படியுங்கள் முதலில்!!!

 
அன்பர்களே!!!
நீங்கள் வாங்கும் உணவு பொருட்களின் "Ingredients" (சேர்க்கப்பட்ட பொருட்களின்) கலவைகளில் கீழ்கண்ட ஏதேனும் "E" கோடு இருந்தால்,நிச்சயமாக அவ்வுணவு பொருளில் "பன்றி கொழுப்பு"  சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 
E 100, E 110, E 120, E 140, E 141, E 153,
 
E 210, E 213, E 214, E 216, E 234, E 252, E 270, E 280,
 
E 325, E 326, E 327, E 334, E 335, E 336, E 337,
 
E 422, E 430, E 431, E 432, E 433, E 434, E 435, E436, E 440, E 470, E 471, E 472, E 473, E 474, E 475, E 476, E 477, E 478, E 481, E 482, E 483, E 491, E 492, E 493, E 494, E 495,
 
E 542, E 570, E 572,
 
E 631, E 635,
 
E 904.
E-INGREDIENTS என்ற கலவைகளை பெரும்பாலான உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. பற்பசை, ஷேவிங் கிரீம், சுவிங்கம், சாக்லேட், இனிப்புப் பண்டங்கள், பிஸ்கட்ஸ், கார்ன் பிளாக்ஸ் (Corn Flakes) , டோஃபி (Toffees) , டின் மற்றும் குப்பிகளில் நிரப்பப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் குளிர்பானங்கள் என்று எல்லா பொருட்களிலும் இந்த வகையான கலவைகளை கலக்கின்றனர். விட்டமின் மாத்திரைகள் மற்றும் பல மருந்துப் பொருட்களிலும் பன்றிக்கொழுப்பின் கலவைகளைக் கலந்து விற்பனைக்காகப் பரவச்செய்துள்ளனர்.
பன்றிக் கொழுப்பை உட்கொள்வதாலும், பயன்படுத்துவதாலும் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வெட்கம் அகன்றுவிடுதல், தீய எண்ணங்களை உருவாகிவிடுதல், வன்முறை எண்ணங்களை வளர்ந்துவிடல் போன்ற தன்மைகள் தங்களையறியாமலே மாற்றம் அடையச் செய்யக்கூடிய தன்மை பன்றிக் கொழுப்பு கொண்டுள்ளது என்பது மற்றுமொறு செய்தி.

 
அன்பர்களே!!!
நீங்கள் வாங்கும் உணவு பொருட்களின் "Ingredients" (சேர்க்கப்பட்ட பொருட்களின்) கலவைகளில் கீழ்கண்ட ஏதேனும் "E" கோடு இருந்தால்,நிச்சயமாக அவ்வுணவு பொருளில் "பன்றி கொழுப்பு"  சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 
E 100, E 110, E 120, E 140, E 141, E 153,
 
E 210, E 213, E 214, E 216, E 234, E 252, E 270, E 280,
 
E 325, E 326, E 327, E 334, E 335, E 336, E 337,
 
E 422, E 430, E 431, E 432, E 433, E 434, E 435, E436, E 440, E 470, E 471, E 472, E 473, E 474, E 475, E 476, E 477, E 478, E 481, E 482, E 483, E 491, E 492, E 493, E 494, E 495,
 
E 542, E 570, E 572,
 
E 631, E 635,
 
E 904.
E-INGREDIENTS என்ற கலவைகளை பெரும்பாலான உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. பற்பசை, ஷேவிங் கிரீம், சுவிங்கம், சாக்லேட், இனிப்புப் பண்டங்கள், பிஸ்கட்ஸ், கார்ன் பிளாக்ஸ் (Corn Flakes) , டோஃபி (Toffees) , டின் மற்றும் குப்பிகளில் நிரப்பப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் குளிர்பானங்கள் என்று எல்லா பொருட்களிலும் இந்த வகையான கலவைகளை கலக்கின்றனர். விட்டமின் மாத்திரைகள் மற்றும் பல மருந்துப் பொருட்களிலும் பன்றிக்கொழுப்பின் கலவைகளைக் கலந்து விற்பனைக்காகப் பரவச்செய்துள்ளனர்.
பன்றிக் கொழுப்பை உட்கொள்வதாலும், பயன்படுத்துவதாலும் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வெட்கம் அகன்றுவிடுதல், தீய எண்ணங்களை உருவாகிவிடுதல், வன்முறை எண்ணங்களை வளர்ந்துவிடல் போன்ற தன்மைகள் தங்களையறியாமலே மாற்றம் அடையச் செய்யக்கூடிய தன்மை பன்றிக் கொழுப்பு கொண்டுள்ளது என்பது மற்றுமொறு செய்தி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...