புதன், 12 அக்டோபர், 2011

நீங்கள் "டென்ஷன்" (Tension) - ஆனா என்ன ஆகும் தெரியுமா?

எல்லோருமே தங்களுடைய அன்றாடம் வாழ்வில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில்  "டென்ஷன்" (Tension) - ஆகி விடுகிறோம்.  அப்படி  "டென்ஷன்" (Tension) - ஆனா என்ன ஆகும்? என்பதை  சற்று வித்தியாசமாக விளக்கும் ஒரு பதிவு இதோ....
 
நீங்கள் "டென்ஷன்" (Tension) - ஆன அந்த நொடியில் ....


உங்களுடைய "Attention" - னை இழப்பீர்கள்!


 
பிறகு நீங்கள்  "Confusion" - ஆகி விடுவீர்கள்!


 
இது உங்களின் "Concentration" - னை இழக்கச் செய்யும்.


 
அது உங்களின் செயலில் "Irritation" அடையச் செய்யும்.


 
இது உங்களின் ர்னல் "Relation" - னை இழக்கச் செய்யும்.


 
இதனால், உங்களுக்கு பிறரிடமிருந்து "Cooperation" கிடைக்காது.


 
உங்களுடைய செயல்கள் அனைத்தும் "Complication"ஆகிவிடும்.


 
செயல்களின் குழப்பத்தால், உங்களுக்கு BP, "Caution" செய்யும்.  


 
உங்களின் BP கூடுவதால், நீங்கள் தொடர்ந்து "Medication" எடுக்க நேரிடும்.


 
ஏன் நீங்கள் "Situation" - னை புரிந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்க கூடாது?


 
பிரச்சனைக்கான "Solution" - னை கண்டறிய முயலுங்கள்.


 
எல்லாப் பிரச்சனைகளையும் "Discussion" செய்வதன் மூலம் தீர்க்கலாம்.


 
இதை என்னுடைய "Suggestion" ஆக நினைக்காதீர்கள்!


 
இது உங்களுக்கான ஒரு "Prevention" தான்!


 
நீங்கள் இதுவரை படித்த "Instruction" னை புரிந்துகொண்டால்,


 
நீங்கள் எப்பொழுதும் "டென்ஷன்" (Tension) ஆக மாட்டீர்கள்!ஆகவே "Don’t get tension" , "Be Relaxation"        


-    அபூவஸ்மீ


எல்லோருமே தங்களுடைய அன்றாடம் வாழ்வில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில்  "டென்ஷன்" (Tension) - ஆகி விடுகிறோம்.  அப்படி  "டென்ஷன்" (Tension) - ஆனா என்ன ஆகும்? என்பதை  சற்று வித்தியாசமாக விளக்கும் ஒரு பதிவு இதோ....
 
நீங்கள் "டென்ஷன்" (Tension) - ஆன அந்த நொடியில் ....


உங்களுடைய "Attention" - னை இழப்பீர்கள்!


 
பிறகு நீங்கள்  "Confusion" - ஆகி விடுவீர்கள்!


 
இது உங்களின் "Concentration" - னை இழக்கச் செய்யும்.


 
அது உங்களின் செயலில் "Irritation" அடையச் செய்யும்.


 
இது உங்களின் ர்னல் "Relation" - னை இழக்கச் செய்யும்.


 
இதனால், உங்களுக்கு பிறரிடமிருந்து "Cooperation" கிடைக்காது.


 
உங்களுடைய செயல்கள் அனைத்தும் "Complication"ஆகிவிடும்.


 
செயல்களின் குழப்பத்தால், உங்களுக்கு BP, "Caution" செய்யும்.  


 
உங்களின் BP கூடுவதால், நீங்கள் தொடர்ந்து "Medication" எடுக்க நேரிடும்.


 
ஏன் நீங்கள் "Situation" - னை புரிந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்க கூடாது?


 
பிரச்சனைக்கான "Solution" - னை கண்டறிய முயலுங்கள்.


 
எல்லாப் பிரச்சனைகளையும் "Discussion" செய்வதன் மூலம் தீர்க்கலாம்.


 
இதை என்னுடைய "Suggestion" ஆக நினைக்காதீர்கள்!


 
இது உங்களுக்கான ஒரு "Prevention" தான்!


 
நீங்கள் இதுவரை படித்த "Instruction" னை புரிந்துகொண்டால்,


 
நீங்கள் எப்பொழுதும் "டென்ஷன்" (Tension) ஆக மாட்டீர்கள்!ஆகவே "Don’t get tension" , "Be Relaxation"        


-    அபூவஸ்மீ

2 கருத்துகள்:

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...