ஞாயிறு, 13 பிப்ரவரி, 2011

பல கடவுள்கள் இருக்க முடியாது!!!

அவ்விரண்டிலும் (வானங்களிலும், பூமியிலும்) அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு
 
 
கடவுள்கள் இருந்திருந்தால் இரண்டும் சீரழிந்திருக்கும். (21:22)

 

அவ்விரண்டிலும் (வானங்களிலும், பூமியிலும்) அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு
 
 
கடவுள்கள் இருந்திருந்தால் இரண்டும் சீரழிந்திருக்கும். (21:22)

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...