வெள்ளி, 11 மார்ச், 2011

அறிவோம் ஆங்கிலம் (3) – வாழ்வில் அன்றாடம் பயன்படும் சொற்கள்:

Adventure game - வீரவிளையாட்டு
Aerobatics - வானவேடிக்கை
Affecting sight - உள்ளத்தை உருக்கும் காட்சி
Affiliation fee - இணைப்புக் கட்டணம்
Distressed in mind - மனவேதனையுற்ற
Public fight - தெருச் சண்டை
Insult openly - வெளிப்படியாக அவமதி
At sea - கடலில்
In circulation - புழக்கத்தில்
In full swing - முழு வீச்சில்
In operation - நடைமுறையில்
In progress - நடைப்பெற்றுக் கொண்டு
In olden times - பழங்காலத்தில், முற்காலத்தில்
As a result of this - இதன் விளைவாக
In spite of - இருந்த போதிலும், எல்லா கவனத்திற்கு பின்பும்
In succession - தொடர்ந்து ஒருவருக்குப்பின் ஒருவராக
In after days - பிந்திய நாட்களில்
After life - மறுமை வாழ்வு
Based age - உரிய வயது 
Age limit - வயது வரம்பு  

Adventure game - வீரவிளையாட்டு
Aerobatics - வானவேடிக்கை
Affiliation fee - இணைப்புக் கட்டணம்
Distressed in mind - மனவேதனையுற்ற
Public fight - தெருச் சண்டை
Insult openly - வெளிப்படியாக அவமதி
At sea - கடலில்
In circulation - புழக்கத்தில்
In full swing - முழு வீச்சில்
In operation - நடைமுறையில்
In progress - நடைப்பெற்றுக் கொண்டு
In olden times - பழங்காலத்தில், முற்காலத்தில்
As a result of this - இதன் விளைவாக
In spite of - இருந்த போதிலும், எல்லா கவனத்திற்கு பின்பும்
In succession - தொடர்ந்து ஒருவருக்குப்பின் ஒருவராக
In after days - பிந்திய நாட்களில்
After life - மறுமை வாழ்வு
Based age - உரிய வயது 
Age limit - வயது வரம்பு  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...