செவ்வாய், 22 மார்ச், 2011

தெரியுமா செய்தி? - பொதுஅறிவுத் தகவல் (3):

உலகத்தில் அதிகம் உயரமுள்ளவர்கள் வாழும் முதல் பத்து நாடுகள்!

1-வது நெதர்லாந்து
 சராசரியான உயரம்: 6 அடி  

2-வது சுவீடன் 
சராசரியான உயரம்: 5.11 அடி
3-வது டென்மார்க் 
சராசரியான உயரம்: 5.11.1 அடி
4-வது நார்வே
சராசரியான உயரம்: 5.10.7 அடி
5-வது எஸ்டோனியா
 சராசரியான உயரம்: 5.10.5 அடி
6-வது பின்லாந்து  
 சராசரியான உயரம்: 5.10.2 அடி
7-வது ஜெர்மனி  
 சராசரியான உயரம்: 5.10.1 அடி
8-வது கிரீஸ் 
 சராசரியான உயரம்: 5.10.1 அடி
9-வது அமெரிக்கா
 சராசரியான உயரம்: 5.9.9 அடி
10-வது ஆஸ்திரேலியா 
சராசரியான உயரம்: 5.9.8 அடி 
நன்றி: சிவா 

உலகத்தில் அதிகம் உயரமுள்ளவர்கள் வாழும் முதல் பத்து நாடுகள்!

1-வது நெதர்லாந்து
 சராசரியான உயரம்: 6 அடி  

2-வது சுவீடன் 
சராசரியான உயரம்: 5.11 அடி
3-வது டென்மார்க் 
சராசரியான உயரம்: 5.11.1 அடி
4-வது நார்வே
சராசரியான உயரம்: 5.10.7 அடி
5-வது எஸ்டோனியா
 சராசரியான உயரம்: 5.10.5 அடி
6-வது பின்லாந்து  
 சராசரியான உயரம்: 5.10.2 அடி
7-வது ஜெர்மனி  
 சராசரியான உயரம்: 5.10.1 அடி
8-வது கிரீஸ் 
 சராசரியான உயரம்: 5.10.1 அடி
9-வது அமெரிக்கா
 சராசரியான உயரம்: 5.9.9 அடி
10-வது ஆஸ்திரேலியா 
சராசரியான உயரம்: 5.9.8 அடி 
நன்றி: சிவா 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...